Insändare Strängnäs tidning 4 juni 2022 07:05 Under Kristi himmelsfärdshelgen byttes en EU-flagga vid kommunhuset i Strängnäs ut mot en flagga där det stod ”Här följer vi våra egna lagar och regler” med kommunens logo på. Tolkningen är öppen, men om man tolkar det som att kommunen ”kör sitt eget race” utan att sätta invånarna först, så kanske man ska börja ta sig en funderare. Det krävs ju ändå ganska mycket uppfinningsrikedom och handlingskraft för att genomföra en sådan handling. Det är inte någon ”vanlig” vandalism, utan ett budskap där någon vill säga något. Ett handlingskraftigt och ovanligt debattinlägg. Hur
Svar på insändaren ”Obegripligt men ändå skrämmande” publicerad den 25 maj i Strängnäs Tidning. Vår debattartikel från 16 maj tycks ha trampat på en del socialdemokraters ömmaste tå. Nej, nej inget får förändras vad gäller kommunal verksamhet. Själva det kommunala systembygget är viktigare än lojaliteten mot kommunens invånare. De kan gärna få lite sämre skola och service, bara systemet består, det är vad Maj-Lis Lööw och Mari Boman (S) egentligen säger i sitt svar från 25 maj. Socialdemokraterna har många fina sidor. Att vilja gott och att vi skall ta hand om varandra är delar i S-politiken som Strängnäspartiet inspireras
Debattinlägg i Ekuriren 26 maj 2022 Det behövs inga trollformler för att få en kommun att arbeta i takt med sin samtid. Det handlar om att hålla sig till uppdraget. Vad är det då som gör det hela så svårt? Läs Riv pyramiderna! (1985) av Jan Carlzon och Tomas Lagerström. Kom­muner kan faktiskt, precis som moderna företag, ta bort mellanskikt och låta personal närmast medborg­arna få betydligt större inflytande, medan politiken står för visionerna. Strängnäs kommun har problem med hieratiskt tänkande och stela arbetsformer, som kringskär med­arbetarnas initiativ och engagemang. Ta till exempel kommunens grundskolor; hur kan personal, som alla jobbar
Publicerat i Måsen v. 21. 2022 sid 19. De senaste mandatperioderna har skolresultaten rasat dramatiskt. På i princip alla punkter i KOLADAs* jämförelse över de svenska kommunerna för år 2021 har de kommunala grundskolorna i Strängnäs ”röda” siffror. Enligt Kolada har endast 54,8% av alla elever i åk 9 uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen! Det är en katastrof på många plan. Målet med skolan bör vara elever som går ut skolan med godkända betyg och gott självförtroende. Det är det absolut viktigaste! ... 
Debattinlägg publicerat i Ekuriren 16 maj 2022 21:16 Dagens kommuner är gamla lösningar. Hur ska de se ut i framtiden? Kanske finns svaret i utmaningarna: Varför är kommuner inte kända för bra personalpolitik? Varför är de inte väldigt noga med sina pengar? Detta är några av de frågor som Strängnäspartiet och SER (Strängnäs Ekonomiska Råd) ska diskutera på ett seminarium nu på tisdagskvällen. ... 
Lars Larsson valdes till ny ordförande vid Strängnäspartiets årsmöte den 28 april. Till styrelseledamöter utsågs även Marie Ericsson Drotte, Andrea Mörner, Bosse Konrad och Håkan Bertilsson. Samtidigt avtackades tidigare ordföranden Niclas Samuelsson samt ledamöterna Kristina Stimac, Annika Skogsmo och Monika Eriksson Bertilsson. Strängnäspartiets nya styrelse består av Lars Larsson (ordförande), Bosse Konrad, Håkan Bertilsson, Marie Ericsson Drotte och Andrea Mörner (ej på bild).  ... 
Vår lista till höstens kommunval är klar. Här är kandidaterna du kan rösta på den 11 september! Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2022 1. Lars Larsson, ekonom 2. Marie Ericsson Drotte, VD/kommunikatör 3. Bo Konrad, lärare/föreläsare 4. Thomas Timan, ingenjör 5. Thomas Drakengren, IT-konsult 6. Andrea Mörner, sourcing project manager 7. Hillary Nambwaya, elektriker 8. Henrik Mörner, key account manager 9. Natalie Mörner, studerande 10. Eric Sageby Hermanson, tryckproduktionstekniker 11. Beatrice Nordebrink, universitetsadjunkt 12. Mattias Winkler, handlare 13. Monika Eriksson Bertilsson, förvaltningssocionom 14. Håkan Bertilsson, gymnasielärare 15. Magnus Edvinsson, pensionär 16. Niclas Samuelsson, redaktör 17. Kristina Stimac, gymnasielärare 18. Annika Skogsmo,
Strängnäspartiet stödjer inte avskaffandet av tillämpningen av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten i Strängnäs kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars yrkade vi tillsammans med Liberalerna på återremiss av ärendet. Detta fick dock inget gehör och en majoritet drev igenom beslutet, som innebär att invånarna i Strängnäs kommun inte längre kan välja vem som utför deras hemtjänst. Vi menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att ge våra invånare trygghet och service som motsvarar deras behov när de blir äldre eller sjuka. En del i denna trygghet är att så långt det är möjligt låta medborgarna själva få
Vilka lokalpolitiska frågor är viktiga för dig? Vi söker dig som vill arbeta för Strängnäs bästa – helt utan ideologiska låsningar. Ta chansen att vara med där besluten fattas! Strängnäspartiet driver endast lokala frågor utifrån medborgarnas behov. Vi stödjer bra förslag och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Med oss får du möjlighet att driva just din fråga. Vad brinner du för? ... 
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september antogs ett detaljplaneprogram för Södra Tosterön. Vi tillstyrkte ett återremissyrkande från Vänsterpartiet, eftersom vi menar att trafiksituationen behöver utredas ytterligare innan fler bostäder byggs. Trafiken över Tosteröbron och genom centrala Strängnäs behöver utredas ytterligare innan Södra Tosterön byggs ut (foto: Turfzone/scorp). Detaljplaneprogrammet för Södra Tosterön är ett omfattande och intressant program. Fler bostäder behövs i Strängnäs och kan de byggas med hänsyn tagen till omgivande miljö, estetiska värden och områdets historia så har detta förutsättningar att bli bra. Ännu bättre blir det om man tänker om angående Svenska hem arena (Mälarforum) och överväger ett