Hur gör vi den kommunala skolan bättre, oppositionsvänner?

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 30 december 2017

Den 18 december drev en minoritet i Strängnäs kommunfullmäktige igenom en återremiss av beslutet om landsbygdsskolornas framtid. Vi som stödjer majoritetens förslag anser att den övriga oppositionens agerande är beklagligt och mer verkar baserat på känslor än brist på fakta.

Bakgrunden till utredningen om Strängnäs skolstruktur är att kommunens skolor brottas med stora problem. Resultaten är dåliga och Strängnäs tillhör botten när landets kommunala skolor jämförs. En anledning till detta är att de pengar som går till skolan inte används på ett effektivt sätt. Den nuvarande skollagen förutsätter att de skolor som kommunen ansvarar för genererar så mycket intäkter från elevpengen att de klarar sina kostnader i form av lärarlöner, elevhälsa, studiehandledning med mera. I ett sådant system straffas små skolor. ...