Snabbrapport KF jan 2023

För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens mest debatterade

Reglerna för uppvaktning av förtroendevalda politiker, efter bland annat tjänstgöring i tre mandatperioder, var månadens mest debatterade ämne. Det är uppseendeväckande att just denna fråga är det som väcker den största debatten i Kommunfullmäktige.

David Aronsson (v) gick upp i talarstolen och tyckte att detta skulle vi inte hålla på och definitivt inte i det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i nu. Yvonne Knuutinen (v) kom med förslaget att eventuell uppvaktning skulle ske inom partierna istället. Även SD var kritiska till förslaget och vi i Strängnäspartiet deltog i debatten och tyckte att det här med tjänstegåvor är otidsenligt och inte det som kommunens skattepengar ska gå till. Vi i Strängnäspartiet har avsagt oss dessa gåvor till våra ledamöter.

Majoriteten (m) och (s) röstade dock igenom förslaget med nya regler för uppvaktning av förtroendevalda.

Månadens svar på interpellation om hemlöshet

David Aronsson (v) ställde en interpellation till Socialnämndens ordförande, Thord Modin (s), under förra KF om: vad Strängnäs kommun gör och kommer att göra för att arbeta bort hemlösheten? Och nu kom svaret.

Thord svarade på ett bra sätt med att hemlöshet är ett flerdimensionellt problem, som förutom socialtjänsten även innefattar bostadsbyggandet i kommunen. Han sa också att Socialnämnden tar frågan på mycket stort allvar, eftersom man ser ett ökande problem. Socialnämnden har också gett socialkontoret i uppdrag att utreda möjliga åtgärder vid hemlöshet. ”Utredningen är klar att presenteras inom kort” (enligt svaret i KF). Det finns också statsbidrag att söka för ”Bostad Först”, vilket innebär att istället för att kräva saker som drogfrihet och annat ger den bostadslöse en bostad först och sedan arbetar man med den individuella problematiken. Strängnäs bostadsbolag, SBAB, har också bostäder på gång för 2024-2025, meddelade han. (Vi vet dock inte exakt vad detta innebär, men kommer att delge mer detaljer i kommande snabbrapporter).

Pia Steensland (kd), avgående gruppledare, tillade kraftfullt i debatten att kommunen måste göra allt de kan för att motverka att barnfamiljer vräks från sitt hem.

Björn Karlsson (sd) sa i talarstolen att hemlöshet är en katastrof för varje enskild individ som drabbas och att det är skamligt för ett land som Sverige att det finns hemlöshet.

Det ska bli intressant att se resultatet av den utredning som pågår och vad den ger för förslag till åtgärder. Frågan är minst sagt brådskande.

Läs hela interpellationen och svaret här under punkt 3.

Månadens demokratifråga

Yvonne Knuutinen (v) undrade varför inte alla ledamöter i nämnderna fått aktiverade kommunmejladresser ännu? Det är en rent demokratisk fråga, menade hon eftersom nämndledamöterna då inte kan nås varken med kallelse eller underlag till kommande nämndmöten.

Kommunchef Lars Ekström svarade för förvaltningen, att de arbetar för fullt med att åtgärda detta och att mejladresserna ska fungera fullt ut inom två veckor.

Månadens mest positiva

KF röstade igenom medborgarförslaget att investera i en ny konstgräsplan på Vasavallens IP. Grattis säger vi till alla fotbollsspelande ungdomar i Strängnäs kommun.

Månadens obesvarade interpellation (fråga)

Under förra KF-mötet ställde undertecknad en interpellation om hur många personer som ingår i RAR projekten/programmen från Strängnäs kommun (vår kommun investerar cirka 500.000 SEK i detta projekt årligen) och hur utfallet är för dessa deltagare?

Svar från KSO Jacob Högfeldt (m) borde ha kommit under detta KF-möte. Jag ser med förväntan fram emot något typ av svar under nästkommande möte.

Se hela interpellationen på vår sajt. Där hittar du också mer info om ärendet.

Månadens nytillsättningar

Många nya förtroendevalda valdes under detta KF-möte till alla nämnder med mera.

Pia Steensland (kd) avgick som gruppledare för Kristdemokraterna och till ny valdes Camilla Sehlin (kd).

Strängnäspartiet-nytt

Thomas Timan (strp) ersatte Bosse Konrad (strp) under månadens KF-möte.

 

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

 

 

Snabbrapport från KF i Strängnäs januari 2023