Strängnäspartiet yrkar bifall till medborgarförslaget om att
utreda, åtgärda samt informera kommunfullmäktige om risk för höga vattenflöden, reviderat

Läs hela medborgarförslaget här i pdf.

6. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag(2)

KF 2023-03-27

Med motiveringen att …

Det finns ingenting som hindrar majoriteten i Strängnäs kommun att ta ansvar och göra en utredning och kartläggning av områden med risk för höga vattenflöden och översvämning på tomt eller i fastighet och därefter en efterföljande konsekvensanalys och åtgärdsplan.

Enligt kommunallagen 2 kapitlet Kommunala angelägenheter ”1§ Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.”

I kommunens vision står det ”Tillsammans med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.”

Det är varken invånarnytta eller hållbart att låta vattenflöden förstöra värden och försätta våra invånare, företagare och även kommunala verksamheter i svåra situationer med försäkringsärenden eller i andra oangenäma situationer som konsekvens. Detta medborgarförslag är också vad vi tycker kan klassas som allmänt intresse, som har anknytning till kommunens område och deras medlemmar.

I Sevabs ägardirektiv står det dessutom ”Utöver dessa ägardirektiv kan kommunfullmäktige, som en del i beslutet om kommunens årsplan, besluta om särskilda uppdrag/åtaganden för budgetåret och planperioden.

Till syvende och sist kokar detta ner till politisk vilja och att ta ansvar för invånarnyttan och kommunens framtid på ett bra sätt. Vad är det för nytta med direktiv och visioner om det bara är tomma ord?

Låt inte detta miljöproblem hamna mellan stolarna. Det är dags att ta tag i frågan nu, innan det ställer till mer skada!

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet