Strängnäspartiets anförande under budgetdebatten

På kommunfullmäktige den 18 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Som vanligt delar vi i Strängnäspartiet mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en bättre styrning. En organisation som har för avsikt att vara uthålligt framgångsrik måste basera verksamheten på mål som bland annat är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. Här når majoriteten inte riktigt fram i sitt förslag till flerårsplan.

Däremot stödjer vi fortsatt majoritetens förslag om oförändrad kommunalskatt och överskottsmålet på två procent. Kommunens ekonomi har förbättrats på senare år och många kurvor går i rätt riktning. Men faktum är att vi också har en enorm utmaning i att komma till rätta med de miljardskulder kommunen dras med och som begränsar vårt ekonomiska handlingsutrymme. Vi i Strängnäspartiet står kvar vid ståndpunkten att vi måste sälja delar av de kommunala bolagens verksamheter och tillgångar, framför allt det som ligger under Sevab. Vi kan också frigöra välbehövliga resurser genom att minska antalet administrativa tjänster i kommunen med förslagsvis tio procent. ...