Monika Eriksson Bertilsson

SFAB/SBAB – Ledamot

Ålder: 67 år

Bor: I Strängnäs tätort.

Yrke: VD, vVD, affärsområdeschef, fastighetskamrer, sjukhuskamrer, ekonom, utbildning förvaltningssocionom.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Hållbar och långsiktig samhällsbyggnad, stadsplanering, infrastruktur

Mitt motto: Hållbart samhälle i medborgarnas tjänst

Motioner

Interpellationer

Insändare/debattinlägg

Strengnäs Tidning 2022-07-20: Varför omyndigförklaras vi när ni blir äldre?