Ersättare, Kommunfullmäktige

Ålder: Född i februari 1969.

Bor: Strängnäs

Yrke: Driver företag – IT-konsult inom försvarsområdet.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Kommunen behöver öppenhet, tydlighet, ansvar och ordning och reda. Skattepengar skall användas väl och främst för kommunens kärnfrågor.

Mitt motto: Man fattar bäst beslut med alla kort på bordet. Det går inte att styra en verksamhet primärt genom att sätta mål för dess kvalitetsmått.

Kontakt: thomas.drakengren@strangnas.se