Sevabs styrelse kan göra skillnad

Återremissen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut om utbyggnad av reningsverket i Strängnäs tätort gav inget resultat i kommunfullmäktige trots att hela oppositionen, förutom Strängnäspartiet, förordade utredning av Södertälje-alternativet.

Därmed så gav oppositionen, utom Strängnäspartiet, majoriteten klartecken för att fortsätta utbyggnaden av reningsverket i Strängnäs. Här försatte man möjligheten att sätta fokus på andra lösningar för den stora investering som kommuninvånarna står inför.

Att utreda en ledning till Södertälje, som övriga oppositionen förespråkar, är ett bra förslag. Men Strängnäspartiet menar att styrelsen för Strängnäs energibolag, Sevab, kan ta initiativ till att utreda det förslaget likväl som andra lösningar, utan att låsa sig vid något i detta skede. Det viktiga är att presentera olika lösningar och dess konsekvenser samt de stora investeringsbehov som krävs för ledamöterna i kommunfullmäktige, som slutligen har ansvaret för kommunens utveckling inför sina invånare. ...