Snabbrapport från KF i Strängnäs November 2023

Snabbrapport från KF i Strängnäs November 2023

För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens förspel

Innan fullmäktige började höll kommunalråd Anders Härnbro (s) ett anförande om Översiktsplanen* (ÖP) där han berättade att den ska granskas nu i december. Efter det ska den ut på samråd till alla invånare i vår. Passa på då och ha åsikter. I juni ska den sedan klubbas. När den var ute på remiss i höstas hade hela 55 st sakkunniga och andra, idéer om förbättringar. Så den behöver granskas! Bra engagemang, tyckte dock Anders avslutningsvis. ... 

En farlig väg majoriteten i Strängnäs kliver in på

En farlig väg majoriteten i Strängnäs kliver in på

Strengnäs Tidning | Debatt 6 november 2023 08:01

Under det förra kommunstyrelsemötet klubbades följande beslut igenom av majoriteten:

”Kommunstyrelsen beslutar att en enskild ledamot eller ersättare inte har någon given rätt till enskilda möten med tjänstepersoner i Strängnäs kommun.”

I och med detta beslut visar majoriteten att man inte respekterar vare sig yttrandefriheten eller förvaltningsrätten. Värt att notera är också att detta inte stod på dagordningen, utan var något som KSO tog ur luften efter ett hetsigt ordbyte med en av ledamöterna, alltså helt godtyckligt. ... 

Snabbrapport från KF i Strängnäs Oktober 2023

Snabbrapport från KF i Strängnäs Oktober 2023

För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens gruppövning

Denna gång började KF-mötet med en säkerhetsövning för alla ledamöter. Föredömlig genomgång av kommunens säkerhetschef. Vi övade konkret på olika scenarier. Nu vet alla hur de ska agera om något skulle hända i salen.

Månadens omprövning – not

Björn Karlsson (sd) ställde en fråga om inte kommunen kunde ompröva sitt beslut gällande att avsluta LOV, Lagen om Valfrihet i hemtjänsten. Anledningen var att många kommuninvånare och hemtjänstanställda kontaktat honom med en stor oro inför denna förändring. Björn undrade om omgörningen i hemtjänsten verkligen var värt det?  Efter en längre utläggning konstaterade KSO, Jacob Högfeldt (m) att det inte finns någon avsikt att ändra beslutet. ...