Strängnäspartiet bifaller påbörjad försäljning av fjärrvärmerörelse

På kommunfullmäktige den 27/1 beslutades att inleda en process som eventuellt leder fram till en försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse. Vi i Strängnäspartiet har under många år argumenterat för nödvändigheten att sälja hela eller delar av Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Därför var det också naturligt för oss att yrka bifall till majoritetens förslag.

Vi hade för all del önskat att majoriteten gått ännu längre och även sett över möjligheterna att sälja såväl elnät som fibernät. Men det är förhoppningsvis något som kommer framöver. Det beslut som nu fattats är i vilket fall som helst en bra början.

Beslutet handlar alltså om att sätta igång en process som eventuellt kommer att leda fram till en försäljning av fjärrvärmerörelsen. Det är under den inledande förberedelsefasen som själva villkoren för en försäljning ska bestämmas, vilket på många sätt gör det till den viktigaste delen i processen. Därför hoppas vi att det blir en öppen och transparent process mellan majoriteten och oppositionen. Vi utgår också ifrån att hela oppositionen, oavsett hur man ställer sig i sakfrågan, får full insyn och ges möjlighet att diskutera och påverka de beslut som fattas under processens gång. ...