”Den som är satt i skuld är inte fri.” Att få ordning i den kommunala ekonomin och att minska den höga skuldsättningen är en förutsät­tning för att ha råd med framtidsinvesteringar. Kommunen ska inte tvingas att sälja ut tillgångar, såsom fjärrvärmen.

Vi vill:

  • lägga stort fokus på att hushålla med gemensamma resurser.
  • modernisera förvaltningen och på så sätt ge utrymme för skattesänkningar.
  • göra ekonomin begriplig för alla, med tydliga nyckeltal.
  • införa en transparent ekonomisk redovisningen.