Strängnäspartiets övergripande synpunkter om budget och årsplan

På kommunfullmäktige den 17 juni debatterades och klubbades preliminär budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten:

Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en tydligare styrning. Med konkreta och mätbara mål vet alla vad som ska uppnås och chefernas arbete med att leda sina verksamheter underlättas. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö för de anställda och gynnar på sikt hela den kommunala organisationen.

Men vi delar också majoritetens uppfattning i många frågor, bland annat att kommunalskatten inte ska höjas. Vi stödjer fortsatt också överskottsmålet på två procent. De investeringsbehov som finns på sikt gör dock att vi behöver skapa ett större ekonomiskt utrymme. Vi i Strängnäspartiet är fortfarande övertygade om att vi därför måste överväga att sälja delar av de kommunala bolagens verksamheter och tillgångar, framför allt det som i dag ligger under Sevab. Det här är en process som bör inledas så snart som möjligt. ...