Stoppa röran inom hemtjänsten. Kommunen har dessutom en lång historia av stora underskott i hemtjänsten. De ska bort.

Vi vill:

  • återinföra valfriheten i hemtjänsten – den har varit mycket uppskattad.
  • öka personaltätheten i omsorgen. Personalen måste hinna med det mänskliga. Styr resurserna rätt!
  • öka personalens inflytande – de har stora kunskaper.
  • skapa enkla och tydliga regler för de som behöver omsorg.
  • bygga ut äldreboenden.
  • införa nollvision för hemlöshet i kommunen.

 
Läs vår insändare i Eskilstuna Kuriren 2022-07-20: Varför omyndigförklaras vi när ni blir äldre?
Monika Eriksson Bertilsson