Niclas Samuelsson ny ordförande

Vid Strängnäspartiets årsmöte den 11 mars valdes Niclas Samuelsson enhälligt till partiets nye ordförande. Niclas har varit med i Strängnäspartiet i två omgångar, den första mellan åren 2000 och 2004. Då satt han bland annat i partistyrelsen och var efter valet 2002 ersättare i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden. Den andra sessionen inleddes våren 2016, då Niclas åter kom med i styrelsen och dessutom blev ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Till övriga styrelseledamöter valdes Kristina Stimac (sekreterare), Monika Eriksson Bertilsson (kassör), Annika Skogsmo (ledamot) och Håkan Bertilsson (ledamot).

 ... 

Välkommen på årsmöte

Strängnäspartiet håller årsmöte den 11 mars klockan 15.00 i kommunhuset i Strängnäs. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Ta gärna med en vän som är intresserad av att göra Strängnäs bättre. Vi träffas i kommunhusets foajé lite innan mötet startar.

För mer information: info@strangnaspartiet.se

Vill du göra Strängnäs bättre?

Vi söker dig som vill forma Strängnäs framtid tillsammans med oss. Ta chansen att vara med där besluten fattas. ... 

Bygglov i Solberga strider mot detaljplanen

Den 28 februari beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Lidls nya butik i Solberga handelsplats. I en artikel i Strengnäs Tidning den 1 mars hävdar Magnus Stuart (M) att nämnden var enig i frågan. Det är dock inte med sanningen helt överensstämmande.

Under mötet framhöll jag själv att det finns många skäl att vara eftertänksam kring utbyggnaden av Solberga handelsplats. Några av dessa är att 1) det försämrar förutsättningarna för en levande centrumhandel i Strängnäs, 2) alla kan inte ta sig till Solberga, särskilt om man inte kör bil. Bussarna går dåligt och även om de går är det svårt att bära tunga kassar på bussen, 3) det behövs en matbutik med lägre priser i centrum, inte minst för dem med låga inkomster. Om Lidl öppnar i Solberga är det högst sannolikt att de stänger i stan.

Jag menar att nämndens beslut strider mot detaljplanens syfte. Detaljplanen för Solberga handelsplats begränsar ytan för livsmedelshandel till 10 000 kvm, detta för att centrumhandelns förutsättningar inte ska försämras. Denna yta överskrids om Lidl får bygga. ...