Ledamot, Kommunrevisionen
Kassör, styrelsen, Strängnäspartiet

Ålder: 69 år

Bor: I Strängnäs tätort.

Yrke: Förutvarande förvaltningschef, rektor och gymnasielärare. Numera pensionär.

Mina hjärtefrågor inom politiken: SKOLAN!

Mitt motto: Barnen är vår framtid.

Kontakt:

Motioner

Interpellationer

Insändare/debattinlägg

Strengnäs Tidning 2022-10-19: En kriskommitté för Strängnäs kommunala skolor

Strengnäs Tidning 2022-07-10: Ser vi skolan som den är – eller bara det vi vill se?

Strengnäs Tidning 2022-06-28: Strängnäs ledning har låtit skolkrisen bita sig fast