Håkan Bertilsson

 

 

 

 

 

 

Ålder: 69 år

Bor: I Strängnäs tätort.

Yrke: Förutvarande förvaltningschef, rektor och gymnasielärare. Numera pensionär.

Mina hjärtefrågor inom politiken: SKOLAN!

Mitt motto: Barnen är vår framtid.