Interpellation:

Har Strängnäs kommun någon praktisk uppföljning av hur arbetet mot mobbning fungerar?

Ställd till  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M)

Kommunfullmäktige 13 februari 2023

Motivering:  Skälet till frågan är att Strängnäspartiet kontaktats av två olika familjer, vars barn går i kommunala grundskolor och de upplever att från skolan eller skolförvaltningen finns varken stöd eller hjälp att få.

I skolan råder förbud mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Att våra kommunala skolor har en plan mot kränkande behandling har Kenneth Larsson (M), Ordförande barn- och utbildningsnämnden, tidigare beskrivit för fullmäktige.

Fråga:

  1. Hur ser den praktiska uppföljningen ut av hur arbetet fungerar?

Lars Larsson
Oppositionsråd
Ledamot Kommunfullmäktige
Strängnäspartiet