För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens mest mystiska

Månadens KF började med att avtacka alla ledamöter, som suttit i tre mandatperioder eller som avslutar sin gärning, med en gåva. Den levererades i en brun papperspåse. Men vad var det för gåva i påsen? Det fick vi inte veta….

Strängnäspartiet har för övrigt avsagt sig dessa gåvor till våra ledamöter.

Månadens ickesvar

Undertecknad skickade in en interpellation (fråga) till KSO, Jacob Högfeldt (m) om hur många personer som är med olika RAR-projekt och vad som var utfallet för dessa under de senaste fem åren.

Kommunen investerar varje år cirka 500.000 SEK av våra skattepengar till detta samordningsförbund. Syftet med interpellationen var att det är viktigt att vi ser att våra skattepengar används till rätt saker och effektivt. Då spelar en tydlig redovisning en viktig roll.

Jacob svarade med ett långt svar, dock innehöll det inte ett fullständigt svar på frågorna i interpellationen. Läs interpellationen och hela svaret här.

För att göra det enklare att förstå svaret, visualiserade jag det i en bild. (Klicka på länken ovan för att se den).

Även Björn Karlsson (sd) var upp i talarstolen och tyckte det var viktigt att vi lyfte dessa frågor och tittar på vad vi lägger våra gemensamma skattepengar och att vi får tydliga redovisningar.

Slutsatsen blev, att investeringen i RAR är det ingen som ifrågasätter, däremot redovisningen av den.

Nästa steg blir att kontakta RAR för att fråga efter en redovisning av frågorna i interpellationen ovan.

Månadens vilda

Björn Karlsson (sd) lade en motion om att sätta upp fler ”varning för vilt-skyltar” på våra vägar.

Uppmaningen/yrkandet gavs både till Trafikverket och vår egen förvaltning i kommunen.

Södermanland räknas som en av de viltrikaste länen i Sverige. Under förra året var det hela 441 viltolyckor i Strängnäs kommun och under nuvarande år 2023 är vi redan uppe i 46 viltolyckor, enligt uppgifter från statistik redovisad av Björn.

Månadens mest saknade ledamot

Flera frågor ställdes till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (m), som inte var på plats på KF. Skol- och utbildningsfrågorna är alltid högaktuella och denna gång ställdes två interpellationer till Kenneth om förskolan och skolan. Vi ser fram emot svar på nästa KF-möte.

Månadens goda

Lars Larsson (strp) ställde en interpellation om hur kommunen följer upp och praktiskt går till väga för att åtgärda mobbning i skolorna. Anledningen till interpellationen var att han blivit kontaktad av föräldrar, som inte fått någon hjälp med sina utsatta barn. Interpellationen ställdes till BUN:s ordförande Kenneth Larsson (m).

Månadens Mälarfokus

Fler båtiläggningsplatser behövs i kommunen, menade Roger Steen (c) i sin motion.

Han efterfrågade en inventering och check av skicket på de båtiläggningsplatser som finns och tyckte även att man borde utreda möjligheterna att skapa en båtiläggningsplats vid den gamla vattenverkstomten i Mariefred.

Månadens mest efterfrågade start

Varför har inte Klimatrådet, som skapades efter försäljningen av fjärrvärmeverket, kommit igång ännu, undrade Yvonne Knuutinen (v)?

Svaret blev att snart kommer det att sammankallas, men inget datum blev satt. Låt oss hoppas att Klimatrådet, med alla partier representerade, snart får sitt första möte.

Strängnäspartiet-nytt

Thomas Timan (strp) ersatte Bosse Konrad (strp) även under detta KF-möte.

Lars Österblom (strp) avgår som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden – BUN. Platsen är vakant tills vidare.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Se alla dokument och protokoll till detta KF-möte här.

Snabbrapport från KF i Strängnäs februari 2023