Tilläggsyrkande

Kommunfullmäktige 2023-08-28
Inlämnat datum: 2023-08-25

Punkt 13. Markstrategi för Strängnäs kommun

Tilläggsyrkande: Att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för skyddandet av odlingsmark i kommunen.

Med motiveringen att:

Jordbruksmarken vi har i kommunen bör bevaras i syfte att ha en bra krisberedskap i kommunen gällande livsmedelsförsörjning. Det inkluderar att se till att bördig jordbruksmark i kommunen inte exploateras till andra ändamål.

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Socialnämnden
Strängnäspartiet