Strängnäs Tidning |Strängnäs 30 oktober 2022 20:14

Strängnäspartiet vill se en satsning på ett ungdomens hus. ”Vi vill ge bra möjligheter för de unga”, säger Marie Ericsson Drotte, från partiet.

Tidningen har tidigare skrivit om att Fritidsgården i Strängnäs behövt ändra arbetssätt för att kunna ta emot alla unga som vill komma. Nu uppmärksammar Strängnäspartiet frågan.– Under valrörelsen drev vi frågan om att öppna ett ungdomens hus. Sedan har vi också sett att Fritidsgården i Strängnäs inte räcker till. I ett ungdomens hus skulle vi, förutom fritidsverksamhet, gärna vilja se ett samarbete med olika organisationer som Arbetsförmedlingen, Suicide zero, skola och socialkontor, men också gärna med näringslivet i kommunen, säger Marie Ericsson Drotte.Till vilka åldrar skulle verksamheten vända sig och var skulle den finnas?

– Främst till högstadie- och gymnasieåldern när unga är mest ute på stan utan något vettigt att göra. Där vill vi med ett ungdomens hus erbjuda möjligheter till gemenskap och aktiviteter. Vi är öppna för placering på flera platser i kommunen men ser det som en fördel om läget är centralt.

Vad skulle det vara för aktiviteter i huset?

– Det är viktigt att ungdomarna själva få vara med och forma verksamheten men vi ser gärna kreativa verksamheter i olika former.

Hur skulle satsningen finansieras?

– I det här läget är det inget som vi har räknat på eftersom vi inte vet hur mycket det kommer att kosta. Ungdomarna är en grupp som vi vill prioritera. Det är bra för samhället i stort att våra ungdomar mår bra och har en trygg plats att vara på.

Varför räcker det inte med att kommunen redan har fritidsgårdar och fritidsfältare?

– Vi vill ha något som är öppet både kvällar och helger och kompletterar fritidsgårdarna.

Just nu görs en förstudie om att bygga ett nytt kulturcentrum i Strängnäs tätort. I en utredning som ligger till grund för förstudien föreslås att fritidsgården ska finnas i kulturcentret tillsammans med andra verksamheter som kulturskola, bibliotek samt kommunens scen- och kulturproduktion. Det föreslås också finnas samlingssalar, verkstäder och studios som alla invånare kan använda.

Blir det inte lite dubbelt med ett kulturcentrum och ett ungdomens hus?

– Det får vi titta på. Vi vill inte göra något dubbelt. Syftet är att ungdomarna ska må bra och kan det här nya kulturcentret fylla det behovet är det bra. Oron från vår sida är väl mer att ett kulturcentrum tar tid att bygga för vi ser att det finns ett behov nu.

 

Helgöppet ungdomshus om STRP får bestämma