En stark lokal demokrati bygger på medbestämmande, öppenhet och trygghet för invånarna.

Vi vill:

  • förbättra demokratin genom att öppna upp kommunhuset och öka insynen.
  • satsa på ökad lokaldemokrati med bland annat e-omröstn­ingar (lokala omröstningar).
  • öka självstyret för kommundelarna.
  • säkra en trygg miljö i kommunen.