Strängnäs Tidning – Insändare 8 augusti 2022 08:06 Angående David Aronssons insändare om Strängnäs kommuns grundskolor den 2/8 (”Det är inte uppgivenhet – det är skollagen”). Strängnäspolitiken behöver en omstart: Sluta sopa problemet med våra kommunala grundskolor under mattan. Vi måste ha en beslutsam vilja att göra något riktigt bra med våra grundskolor. Inse att nytänkande måste till. Vi behöver kunnande från våra friskolor, från nationella skolexperter och människor som varit med och vänt en utveckling som vår. Vi är övertygade om att David Aronsson och Vänsterpartiet i Strängnäs, Socialdemokrater och Strängnäsmoderater hyser en uppriktig önskan att få ordning på
Strängnäs Tidning – Insändare 27 juli 2022 07:15 Vad innebär demokrati för dig? I dag har vi en representativ demokrati där du som kommuninvånare genom att rösta vart fjärde år får vara med och bestämma vilka politiker som ska fatta alla beslut – stora som små. Vart leder det oss? Jo, till invånare som inte tycker det är lönt att sätta sig in i de många gånger komplicerade frågorna och till politiker som gör en bristfällig konsekvensanalys, då inget ansvar utkrävs. Det vill vi i Strängnäspartiet ändra på – vi tror på folkviljan. Vi skulle därför stegvis vilja införa e-demokrati,
Angående P O Bergs med flera debattartikel om skolan den 21/7. Projektet Bildnings Akademien i Strängnäs (BAS) visar på styrkan i Strängnäs civilsamhälle. BAS är ett ideellt och privat startat projekt som vill göra våra skolor bättre. Eftersom våra fria skolor är bra, blir det stora målet förbättringen av Strängnäs kommuns grundskolor. All heder till BAS! Våra elever och lärare är naturligtvis varken bättre eller sämre än i andra kommuner. Där fungerar många kommunala skolor utmärkt, men inte här. Varför? För ett politiskt parti, som Strängnäspartiet, som söker brett väljarstöd för att styra upp den kommunala skolan, är analysen inte
Strängnäs Tidning – Insändare 18 juli 2022 07:05 Svar på debattartikeln ”Andras antagningsregler påverkar de kommunala skolorna” den 7/7. Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) i Strängnäs vill inte ha en seriös diskussion om skolan (M:s debattartikel 7/7). Kanske för att skolkrisen i Strängnäs inte är ny. Stora problem fanns redan i slutet av 1990-talet, innan vi hade några friskolor. Det gjorde att flera föräldrar- och lärargrupper startade friskolor. Dagens kris inleds 2011, när S tillsammans med C, F och MP styrde kommunen. Efter valet 2014, då M och S tog över, blev det än värre. (Se Kolada: elever i åk
Eskilstuna-Kuriren, insändare  20 juli 2022 . Hela livet består av olika val, allt från telefonabonnemang till val av vårdcentral och de flesta av oss har vant sig vid det. När vi blir äldre och behöver hjälp med vardagsbestyren så bestämmer någon annan åt oss. Vill vi ha hemtjänst så kan vi än så länge välja leverantör men det kommer inte att bli möjligt i Strängnäs framöver då majoriteten beslutat att vi inte ska ha LOV – lagen om valfrihetssystem – som är gällande idag och där vi kan välja vem som ska stödja oss i vardagen. Vi kan inte heller
Strängnäs Tidning – Debatt 10 juli 2022 20:35 Allt fler unga mår sämre och känner sig vilsna i livet. Ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst., polis, ungdomsmottagning, BUP, BC-ung, Team Ungdom osv. är av största vikt.Så här beskrivs problematiken i Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023: ”Folkhälsomyndigheten anger exempelvis införandet av betyget ’icke godkänt’, höjda behörighetskrav till gymnasieskolan, och en ökad medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför som troliga orsaker till försämringen.Psykisk ohälsa kan leda till problematisk skolfrånvaro, men frånvaro kan också leda till psykiska besvär. …. Det rör sig sällan om enkla samband mellan orsak
Strängnäs Tidning – Replik på Vänsterpartiet i Strängnäs svar den 1 juli. Vänsterpartiet i Strängnäs med David Aronsson i spetsen vill inte att politiken i Strängnäs skall ha mätbara mål. Så har vi haft det i åtta år, och hur har det gått? Jo. När den politiska viljan inte är tydlig, hamnar en så stor organisation som en kommun på ett sluttande plan. Det är vad vi ser. Skolkrisen är en konsekvens av otydlighet.Positiv förändring i en kommun utgår normalt från en tydlig politisk viljeinriktning. Den måste ut i organisationen och stämmas av kontinuerligt. Är man inte bra på något
Strängnäs Tidning – Debatt 28 juni 2022 19:19 Krisen i Strängnäs kommunala grundskolor fortsätter. Elevernas resultat har sjunkit kraftigt år från år. Men ingen reaktion från ansvariga politiker. Vad handfallenheten kommer av hos styrande moderater och socialdemokrater är svårt att förstå. För ytterst handlar krisen om bristande respekt för eleverna i kommunala skolor och deras föräldrar. Kom­mun­ens politiker har tagit på sig att företräda dem, men politikens passiviteten sviker dem. Även om politikerna är vänliga människor, är det de och ingen annan som tillåter att krisen biter sig fast.En enig politikerkår beslutade 2016 att starta det nu havererade skolutvecklings­program­met 2023.
Nu ”racear” vi in i valet och vill ha kontakt med er kommuninvånare. Vilka kommunala frågor är viktiga för er? Vi bjuder på gratis taxi med vår PratTaxi om ni pratar politik och Strängnäs kommun. Välkommen att åka med oss!
Strängnäs Tidning insändare 16 juni 2022 07:05 Trots att Strängnäs har mycket gamla anor som skolkommun, har vi en beklämmande skolkris. Vi kan bara önska att årets betyg klättrar rejält uppåt! Att Strängnäs moderaterna (M) vill ta bort valfriheten i omsorgen bidrar till underlig­heterna. Okej, om Socialdemokraterna drivit det, men M? Sätter man sig in i ekonomin blir det än konstigare. Strängnäs kommun har väldigt stora lån. I dessa tider – som en jämförelse – vet Jacob* att en procent höjning av räntan motsvarar 50 lärarlöner?** Och vårt fjärr­värme­verk har han sålt, för att han ska kunna göra sådant som