Använd tilläggsbeloppet mot skolans segregation

Efter att ha arbetat med dagens resursfördelningssystem sedan dess införande 2011 har jag svårt att förstå hur politiken missar det faktum att kommunerna redan i dag har möjlighet att ge mer resurser till de skolor som har det tuffast, att placera de bästa lärarna på de tuffaste skolorna och motarbeta segregation. Så också i Strängnäs.

Att motarbeta segregation och ge mer resurser till de skolor som har det tuffast görs genom det som i skollagen benämns ”tilläggsbelopp”. Tilläggsbeloppets storlek i budgeten är en fråga för kommunernas fullmäktige. Det finns inget förbud för en högre gräns, utan här kan Strängnäs kommun avsätta precis hur mycket resurser man vill. Det enda man måste förhålla sig till är att offentliga bidrag måste ges till samtliga huvudmän på lika villkor.

I tilläggsbeloppet finns redan i dag två budgetposter som motverkar segregation: socioekonomiskt bidrag (ger skolor med socioekonomiskt svaga elever extra resurser) och studiehandledning på modersmålet (ger eleven en möjlighet att få hjälp under lektion genom en modersmålslärare). Två resurser som ger skolan fler och bättre lärare och som i sin tur leder till godkända betyg. Som ger nyanlända en möjlighet, att utan språket som hinder, få godkända betyg. Men då kan man inte avsätta småsmulor, utan här handlar det om rejäla budgetförstärkningar som ger positiva effekter för en minskad segregation. ...