Kommunfullmäktige – Ersättare

Ålder: Född i juli 1965.

Bor: Villa i Strängnäs.

Yrke: Project Manager, Alfa Laval.

Erfarenheter: Är ursprungligen från Ungern och har bott i flera länder och upplevt olika kulturer. Är engagerad i Internationella kvinnoföreningen i Strängnäs.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att stötta barn i deras utveckling och se till att de får en bra utbildning. Det är nyckeln till ett bra samhälle.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • minska skolfrånvaron och fånga upp alla barn som inte går till skolan.
  • minska den kommunala byråkratin genom digitalisering och outsourcing.

Mitt motto: Det är viktigt med ett öppet sinne!

Kontakt: andrea.morner@strangnas.se