Strängnäspartiets anförande vid budgetdebatten

På kommunfullmäktige den 26 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2019-2021. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten:

Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som står i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Vi delar också majoritetens uppfattning i flera frågor. Vi stödjer överskottsmålet på två procent. Det är också vår uppfattning att kommunalskatten inte ska höjas.

Vi är också väl medvetna om den ekonomiska situation som Strängnäs kommun befinner sig i. Vi är därför övertygade om att vi måste sälja hela eller delar av Sevab för att kunna frigöra utrymme för investeringar inom andra områden. Det här är en process som bör inledas så snart som möjligt under mandatperioden. ...