Lars Larsson

 

 

 

 

 

 

”Genom ökat medborgarinflytande och bättre styrning kan vi bygga en av de bästa kommunerna i landet. I höstens val har vi chansen – TA DEN! Rösta på Strängnäspartiet!”

Ålder: 67 år

Bor: Strängnäs

Yrke: Ekonom, konsult verksamhetsutveckling, analytiker.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Demokrati! Aldrig tidigare har det funnits ett samhälle som så uttryckligen är till för alla – en unik gåva från våra föräldrar och förfäder. Att förvalta och utveckla den gåvan blir både enklare och bättre om vi lyssnar på varandra och tar in kunskap från olika håll ute i samhället. Demokrati och debatter lyfter dessutom in allt detta vetande gratis till politiken.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • fokusera förvaltningen på kärnuppdraget.
  • göra förvaltning till en riktig serviceorganisation.
  • införa en företagsmässig ekonomisk redovisning. Så vi vet exakt hur det gemensammas medel används och vart pengarna går.

Mitt motto: Vi har alla mer att ge!

Kontakt: lars@strangnaspartiet.se