Oppositionsråd
Partiledare
2:e vice ordf., Kommunstyrelsen
Ledamot, Kommunfullmäktige
2:e vice ordf., Krisledningsnämnden
Styrelseledamot i
Solör Bioenergi Strängnäs AB
Ordf., styrelsen, Strängnäspartiet

Ålder: Född i april 1955.

Bor: Strängnäs

Yrke: Ekonom, konsult verksamhetsutveckling, analytiker.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Demokrati! Aldrig tidigare har det funnits ett samhälle som så uttryckligen är till för alla – en unik gåva från våra föräldrar och förfäder. Att förvalta och utveckla den gåvan blir både enklare och bättre om vi lyssnar på varandra och tar in kunskap från olika håll ute i samhället. Demokrati och debatter lyfter dessutom in allt detta vetande gratis till politiken.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • fokusera förvaltningen på kärnuppdraget.
  • göra förvaltning till en riktig serviceorganisation.
  • införa en företagsmässig ekonomisk redovisning. Så vi vet exakt hur det gemensammas medel används och vart pengarna går.

Mitt motto: Vi har alla mer att ge!

Kontakt: lars.larsson@strangnas.se, Mobil: 070-306 80 82.

Motioner

Interpellationer

Kommunfullmäktige 13 februari 2023
Har Strängnäs kommun någon praktisk uppföljning av hur arbetet mot mobbning fungerar?
Ställd till  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M)

Insändare/debattinlägg

E-kuriren 2022-05-26: E-demokrati i Strängnäs kan ge makt åt kommuninvånarna

E-kuriren 2022-05-16: Hur ska en modernare kommun se ut?

Eskilstuna-Kuriren 2022-08-12: Varför är Strängnäs kommunskatt så hög?

Strengnäs Tidning 2022-08-08: Dags att gemensamt ta tag i skolfrågan i Strängnäs

Eskilstuna-Kuriren 2022-07-25: Politikerna har misslyckats med skolan i Strängnäs

Svar Strengnäs Tidning 2022-07-18: Sorgligt lågvattenmärke från Strängnäsmoderaterna

Replik Strengnäs Tidning 2022-06-08: Tydlig politisk viljeriktning saknas i Strängnäs

Strengnäs Tidning 2022-06-16: Extrapengar till kommundirektören väcker frågor

Replik Inlägg Strengnäs Tidning 2022-06-08: Ingen förändringsvilja hos M-ledningen i Strängnäs

Svar Strengnäs Tidning 2022-05-25: För S är systemet viktigare än invånarna i Strängnäs