Strängnäs kommun är en mycket bra och vacker plats att leva och bo på. Det är angeläget att vi vårdar våra miljöer.

Vi vill:

  • noga pröva ny bebyggelse i känsliga miljöer.
  • styra handeln till våra tätorter och begränsa utbyggnaden av den externa handeln.
  • förbättra kommunikationerna inom samt till och från kommunen.
  • påverka tågföretagen så att tågen går i tid.
  • skapa sammanhängande cykelbanor i kommunen.