Ska Strängnäs tätort ta hand om hela kommunens bajs?

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 23 april 2018.

Ett förslag till utbyggnad/upprustning av Strängnäs reningsverk föreslås av Sevab i samband med att Mariefreds reningsverk avvecklas på grund av dålig kapacitet och brist på miljöanpassning.

Redan tidigare finns avloppsledningar från Åker som fraktar avloppsvatten till Strängnäs. I dag finns skarp kritik kring reningsverkets placering vid Ulfhäll. Det kommer också att påverka nya områden som växer upp kring Fårhushagen och det så kallade Måsenområdet. ... 

Listan till valet är klar

Vår lista till höstens kommunval är nu spikad. Observera att det skett ett par platsförändringar jämfört med den lista som publicerades i Strengnäs Tidning den 4 april. Inga namn har dock tillkommit eller försvunnit.

Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2018

 1. Niclas Samuelsson, Skribent och redaktör
 2. Kristina Stimac, Gymnasielärare
 3. Håkan Bertilsson, Gymnasielärare
 4. Monika Eriksson Bertilsson, Socionom
 5. Annika Skogsmo, Skolassistent
 6. Tony Badlisi, Studerande
 7. Carl-Henric Lange, Organisationskonsult
 8. Erik Berg, Överstelöjtnant
 9. Frank Backman, Konsult
 10. Hans Noreen, Kulturarbetare
 11. Magnus Edvinsson, Fil. kand.
 12. Anita Säll, Pensionär
 13. Stig Noord, Pensionär
 14. Staffan Kullengren, Säkerhetskonsult
 15. Ronnie Triumf, Lärare
 ...