För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens borttappade

David Aronsson (v) uppmärksammade att Socialnämnden verkar ha tappat bort en granskning från kommunrevisionen. Ett ärende upprättades den 17 juni 2020 och den 18 juni 2020 blev det ett ärende hos Socialnämnden. Den 3 mars 2021 avslutades ärendet. Kommunrevisionens uppgift är att se till att våra nämnder följer lagar och föreskrifter. Här ser det ut som att nämnden avslutat ärendet utan att ta tag i det. Davids befogade fråga var då ­– Vad är revisionens arbete värt för Socialnämnden?

Belastningen må vara hög på Socialnämnden, men kommunrevisionen bör tas på allvar!
Det var också vad ordföranden i Socialnämnden Thord Modin (s) svarade. Vi får hoppas att detta påpekande av David får effekt på det framtida arbetet i nämnden.

Månadens mest oengagerade

Mobbning är en ytterligt allvarligt problem och det har kommit till vår vetskap att hanteringen inte fungerar som den ska i de kommunala skolorna i Strängnäs kommun. Vi må ha ett helt batteri med åtgärder, men om ingen tar ansvar och ser till att lösa problemet, finns det tyvärr kvar.

Svaret Lars Larsson (strp)  fick på sin interpellation av Kenneth Larsson (m) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden var långt och utförligt. Det går att läsa på vår sajt här …

Men till skillnad från i exempelvis friskolor där man pratar med lärare och rektor direkt, ska man som förälder till elev i de kommunala skolorna börja med att fylla i ett ärende på kommunens sajt för att åtgärderna ska klicka in. Lite mindre administration och mer snabb aktion vore bättre.

Månadens bank

Björn Karlsson (sd) motionerade om att kommunen skulle införa en digital bank för samtliga kommunens motioner och interpellationer. Detta för att invånare på ett lättare och mer överskådligt sätt skulle kunna tillgodogöra sig dessa och på så sätt leda till ett större intresse för den lokala politiken. Ett bra förslag som skulle öka den lokala demokratin!

Månadens ”debattdebacel”

Marie Ericsson Drotte (strp) undrade hur borttagandet av möjligheten att kunna framföra sin motion eller interpellation muntligt i talarstolen i KF gynnar demokratin? Den frågan ställdes till Kommunfullmäktiges ordförande Bodil Mellgren (s). Vi ser fram emot svar i nästa KF.

Läs hela interpellationen här …

Månadens guldstjärna

En påläst David Aronsson (v) lyckades vända ett nej(avvisning) från majoriteten till att Anders Härnbro, kommunalråd (s) föreslog att man skapade ett ärende i Kommunstyrelsen gällande medborgarförslaget om att utreda, åtgärda samt informera kommunfullmäktige om risk för höga vattenflöden i kommunen.

En mycket angelägen fråga som också föranledde oss i Strängnäspartiet att lägga in en partsinlaga för att försöka få majoriteten att ändra sig.

Yrkandet från Strängnäspartiet i denna fråga kan ni läsa på vår sajt här …

Nu kommer ämnet att debatteras och beslutas i Kommunstyrelsen. Ett bra första steg i en viktig fråga!

Månadens namnbeslut

Åkers styckebruk kommer fortsättningsvis att heta Åkers styckebruk. Medborgarförslaget att byta namn på orten till Åker avslogs med hänvisning till lagstadgad skyldighet enligt kulturmiljölagen.

Månadens goda

Liberalerna motionerade om att göra Strängnäs kommun till en fristad för förföljda kulturarbetare för att stärka yttrandefriheten. Programmet för de sökande brukar pågå i två år  och medföra en kostnad på 350.000-400.000 kronor.

Kulturnämndens yttrande: Kulturnämnden värnar yttrandefriheten och anser att fristadsprogrammet är mycket viktigt för att försvara det fria ordet. Men i dessa ekonomiskt oroliga och svåra tider föreslår nämnden kommunstyrelsen att motionen avslås.

Så blev också fallet. Liberalerna och Strängnäspartiet reserverade sig mot beslutet.

Månadens fribiljett ”not”

En motion av Ingela Bengtsson (mp) gällande avgiftsfria bussresor under lågtrafik avslogs, då det redan ansågs utrett förut. Det blev alltså inga fria resor för kommuninvånarna denna gången heller.

Månadens ”mariefredsflyt”

Bland annat två nya rondeller klubbades igenom i Mariefreds infart. Det kommer att förbättra trafikflödet betydligt i rusningstrafik. En nödvändig åtgärd då tätorterna växer i kommunen.

Strängnäspartiet-nytt

Thomas Timan (strp) valdes till ny ledamot i KF och ersättare i valberedningen. Andrea Mörner (strp) valdes till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Henrik Mörner (strp) valdes till ny ersättare i Socialnämnden.

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs mars 2023
Märkt på: