Marie Ericsson Drotte

 

 

 

 

 

 

”Jag vill arbeta för en starkare lokal demokrati. Det betyder bland annat mycket bättre insyn i den kommunala verksamheten, medbestämmande genom e-omröstningar och mer värde för varje skattekrona genom effektivare förvaltning.”

Ålder: 55 år

Bor: Centrala Strängnäs

Yrke: Entreprenör och kommunikatör

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att öka demokratin och friheten för människor samtidigt som det är viktigt att värna den från yttre och inre hot. Det gör man bland annat genom ökat invånarinflytande på flera olika plan.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • nå en nollvision för hemlöshet.
  • alla flickor/kvinnor ska ha rätt till ett fritt liv med egenmakt. Det inkluderar att arbeta emot hederskultur och -förtryck.
  • införa e-demokrati med ett lokalt röstsystem i kommunen för invånarna.
  • öka byggandet av mindre och billiga bostäder.
  • värna våra fina miljöer och lokala näringar, såväl i stad som på landsbygden.
  • skapa ett sammanhängande nät av cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken.
  • stärka krisberedskapen.

Mitt motto: Ingenting är omöjligt!

Kontakt: marie@strangnaspartiet.se