Gruppledare Strängnäspartiet
Ledamot, Kommunfullmäktige
Ledamot, Socialnämnden
Ledamot, Valberedningen
Ledamot Klimatrådet
Ledamot och sekreterare, styrelsen, Strängnäspartiet

”Jag vill arbeta för en starkare lokal demokrati. Det betyder bland annat mycket bättre insyn i den kommunala verksamheten, medbestämmande genom e-omröstningar och mer värde för varje skattekrona genom effektivare förvaltning.”

Ålder: Född i december 1966.

Bor: Centrala Strängnäs.

Yrke: Entreprenör och kommunikatör.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att öka demokratin och friheten för människor samtidigt som det är viktigt att värna den från yttre och inre hot. Det gör man bland annat genom ökat invånarinflytande på flera olika plan.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • nå en nollvision för hemlöshet.
  • alla flickor/kvinnor ska ha rätt till ett fritt liv med egenmakt. Det inkluderar att arbeta emot hederskultur och -förtryck.
  • införa e-demokrati med ett lokalt röstsystem i kommunen för invånarna.
  • bygga ett starkt lokalsamhälle när det gäller livsmedels- och energiförsörjning.
  • öka byggandet av mindre och billiga bostäder.
  • värna våra fina miljöer och lokala näringar, såväl i stad som på landsbygden.
  • skapa ett sammanhängande nät av cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken.
  • stärka krisberedskapen.

Mitt motto: Ingenting är omöjligt!

Kontakt: marie.ericssondrotte@strangnas.se

 

Motioner

Interpellationer

KF oktober 2023 | Hur ser Strängnäs kommuns säkerhets- och krishantering ut och vem har ansvaret för vad?

KF mars 2023 | Om yttrandefrihet, demokrati och debattklimat i KF

KF dec 2022 | RAR i Sörmland – resultat för deltagare från Strängnäs

Yrkanden

KF mars 2023 | Medborgarförslag om att utreda, åtgärda samt informera kommunfullmäktige om risk för höga vattenflöden

Månadens snabbrapporter från KF

Insändare/debattinlägg

Strengnäs Tidning 2023-11-06: En farlig väg majoriteten i Strängnäs kliver in på

Strengnäs Tidning 2023-03-31: Ingen är gladare än vi om resultaten i skolorna vänt!

Mariefredsposten 2022-09-09: Var finns visionerna i kommunens valrörelse?

Strengnäs Tidning  2022-07-27: Edemokrati skulle ge mer insyn i politiska arbetet

Strengnäs Tidning 2022-06-12: Trött på politiker som flyttar fokus från det viktiga

Strengnäs Tidning 2022-06-04: Civil olydnad med flaggbyte – vad säger det?

Artiklar

Strengnäs Tidning 2022-10-30: Helgöppet ungdomshus om STRP får bestämma