Ersättare, Socialnämnden

Ålder: Född i februari 1963.

Bor: Ulvhäll, Strängnäs

Yrke: Key Account Manager, Swedwise AB.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att kunna bidra till en förändring/förbättring inom våra kärnuppdrag skola och äldreomsorg. Det är meningen att vi ska ta hand om varandra och prioritera rätt.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • skapa en öppnare och tillgängligare kommunal förvaltning. Invånarna ska kunna nå våra tjänstemän så lätt som möjligt.
  • stärka kopplingen till uppdraget för förvaltningen med tydligare målsättningar.
  • förbättra Överförmyndarmyndigheten.
  • skapa en gemensam föreningsservice för kommunens föreningar.
  • öka produktiviteten och effektiviteten i förvaltningen.

Mitt motto: ”Upprepa aldrig samma misstag”. (citat av E.Dyson)

Kontakt: henrik.morner@strangnas.se