Framtida generationer ska ha möjlighet till ett bra liv – i en frisk och rik natur. Kommunen gör redan mycket, bland annat genom klimat- och energiplanen och Agenda 2030.

Vi vill:

  • Involvera miljöaspekten vid stora beslut – särskilt vid plan- och byggärenden.
  • lösa kommunens avloppsproblem, det har gått alldeles för långsamt hittills.
  • värna Mälarens vatten.
  • skydda jordbruket i kommunen.