Snabbrapport KF i Strängnäs november 2022
För dig som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla dig informerad om politiken i Strängnäs kommun. Månadens mesta | 17 ärenden av 27 denna månaden var val av olika ledamöter med mera till nämnder, styrelser och organisationer. ... 
Strängnäs Tidning |Strängnäs 30 oktober 2022 20:14 Strängnäspartiet vill se en satsning på ett ungdomens hus. ”Vi vill ge bra möjligheter för de unga”, säger Marie Ericsson Drotte, från partiet. Tidningen har tidigare skrivit om att Fritidsgården i Strängnäs behövt ändra arbetssätt för att kunna ta emot alla unga som vill komma. Nu uppmärksammar Strängnäspartiet frågan.– Under valrörelsen drev vi frågan om att öppna ett ungdomens hus. Sedan har vi också sett att Fritidsgården i Strängnäs inte räcker till. I ett ungdomens hus skulle vi, förutom fritidsverksamhet, gärna vilja se ett samarbete med olika organisationer som Arbetsförmedlingen, Suicide zero, skola
Strängnäs Tidning | Debatt 19 oktober 2022 21:21 Skoldebatten under valrörelsen var stundom hård. Kanske inte svårt att förstå då resultaten i Strängnäs kommunala skolor fortsätter att falla och då kommunens ansvariga majoritetspolitiker konsekvent tonar ner det. Inför sommaren 2022 klarade endast drygt hälften (53 procent enligt Skolverket) av eleverna i den kommunala grundskolan godkända betyg i nian.Under den innevarande mandatperioden bidrog majoritetens beslut att sammanlagt 260 elever inte blev behöriga till gymnasieutbildning efter nian. Även om ansvariga politiker erkänner att det finns ”mindre” problem, så skyller de ofta på friskolorna och det nuvarande kösystemet. Kösystemet innebär att alla friskolorna
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens What!!! Majoriteten hävdar att de delvis har uppnått uppställda mål när det gäller att erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster (som exempelvis skolan och arbetet med hemlöshet) av god kvalitet i den ekonomiska delårsrapport som presenterades på KF. Det är hyfsat bra helt enkelt och trenden pekar uppåt enligt rapporten. Så här ser målen ut i den ekonomiska rapporten och hur man lyckats uppfylla dem: ... 

28 september, 2022

Tack Strängnäs!

Strängnäspartiet vill tacka alla ni som röstade på oss i Strängnäs kommunalval! Ett stort tack för förtroendet! Vi hoppas att vi ska motsvara era önskningar och att ni fortsätter att informera oss om frågor och ärenden som är angelägna för er även framöver. Nu träder olika diskussioner och förhandlingar in för att fastställa representationen i olika nämnder och styrelser. De kommer klubbas när nya kommunfullmäktige (KF) sammanträder för första gången den 24 oktober. Ett stort tack! Lars Larsson Strängnäspartiet ... 
Debattinlägg Mariefredsposten
Mariefredsposten 2022-09-09 | Debatt I spurten på valrörelsen slåss nu alla politiker och partier om att komma med de bästa förslagen och nya inspel om det mesta. Men var finns visionerna? Det som de flesta politiker gått in i politiken för att förverkliga och det som invånarna gärna vill veta innan de röstar. Hur ska Strängnäs kommun se ut om 20 år? Vilken bild vill man ska bli verklighet? ... 
Strängnäspartiet går till val med en skolpolitisk agenda. ”De kommunala skolorna ska arbeta mer som friskolorna”, tycker Lars Larsson, Strängnäspartiets förstanamn. Strängnäs Tidning 18 augusti 2022 11:43 Intervju med Lars Larsson av Anna Hübsch Hur ska ditt parti höja den låga kunskapsnivån i de kommunala grundskolorna? – Vi har en skolpolitisk agenda med åtgärdsplan. Framför allt vill vi satsa på lärarens roll och dess relation till elever. Vi tycker också att de kommunala skolorna ska arbeta mer som friskolorna. Vi vill ha korta beslutsvägar och snabba åtgärder i skolan. Vi tror att åtgärderna kan finansieras genom utbildningskontorets befintliga resurser. Varför
Vår skolkommun ska vara bland de 50 bästa i Sverige! I minst åtta år har trenden med dåliga kunskapsresultat i den kommunala grundskolan i Strängnäs kommun pågått, enligt Kolada*. Den trenden behöver brytas nu. Det vill vi göra genom vårt nya framtagna skolpolitiska program. Läs hela vår Skolpolitiska Agenda 2022–2026 här. ... 
Strängnäs Tidning – Insändare 8 augusti 2022 08:06 Angående David Aronssons insändare om Strängnäs kommuns grundskolor den 2/8 (”Det är inte uppgivenhet – det är skollagen”). Strängnäspolitiken behöver en omstart: Sluta sopa problemet med våra kommunala grundskolor under mattan. Vi måste ha en beslutsam vilja att göra något riktigt bra med våra grundskolor. Inse att nytänkande måste till. Vi behöver kunnande från våra friskolor, från nationella skolexperter och människor som varit med och vänt en utveckling som vår. Vi är övertygade om att David Aronsson och Vänsterpartiet i Strängnäs, Socialdemokrater och Strängnäsmoderater hyser en uppriktig önskan att få ordning på
Strängnäs Tidning – Insändare 27 juli 2022 07:15 Vad innebär demokrati för dig? I dag har vi en representativ demokrati där du som kommuninvånare genom att rösta vart fjärde år får vara med och bestämma vilka politiker som ska fatta alla beslut – stora som små. Vart leder det oss? Jo, till invånare som inte tycker det är lönt att sätta sig in i de många gånger komplicerade frågorna och till politiker som gör en bristfällig konsekvensanalys, då inget ansvar utkrävs. Det vill vi i Strängnäspartiet ändra på – vi tror på folkviljan. Vi skulle därför stegvis vilja införa e-demokrati,