Nu kan du gå in på vår nya sajt för Lokalpartiet. Nya webbadressen är: www.lokalpartiet.se (klicka på namnet så länkas du direkt). Välkommen till Lokalpartiet! ... 
Nu tar vårt parti ett historiskt steg och byter namn från Strängnäspartiet till Lokalpartiet med förkortningen LOK. – Strängnäs kommun är en väldigt bra plats att bo på och det ska vara tydligt att vi representerar människor i alla våra kommundelar. Vi bygger samtidigt om vårt parti och förtydligar våra politikområden, säger partiledare Lars Larsson och fortsätter. – Vi håller också som bäst på att starta upp olika lokala grupper i kommundelarna. Målet är en grupp med invånare i varje del av kommunen. Varför? Svaret är enkelt – så gör vi vår kommun bättre. ... 
Strengnäs Tidning| Insändare 29 december 2023 19:39 Strängnäspartiet rimmar in det nya året 2024! Skriva, motionera, debattera. Det är mycket vi i vårt parti vill reformera. Med kraft, styrka och mycket engagemang. Vill vi göra vår plats till en kommun av högsta rang. ... 
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens nye strängnäspartist Under detta möte blev Björn Karlsson (sd) återigen kallad för strängnäspartist av vår ordförande. Vilket ledde till några muntra leenden i församlingen. Alltid kul med något som lättar upp stämningen. ... 
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens förspel Innan fullmäktige började höll kommunalråd Anders Härnbro (s) ett anförande om Översiktsplanen* (ÖP) där han berättade att den ska granskas nu i december. Efter det ska den ut på samråd till alla invånare i vår. Passa på då och ha åsikter. I juni ska den sedan klubbas. När den var ute på remiss i höstas hade hela 55 st sakkunniga och andra, idéer om förbättringar. Så den behöver granskas! Bra engagemang, tyckte dock Anders avslutningsvis. ... 
Strengnäs Tidning | Debatt 6 november 2023 08:01 Under det förra kommunstyrelsemötet klubbades följande beslut igenom av majoriteten: ”Kommunstyrelsen beslutar att en enskild ledamot eller ersättare inte har någon given rätt till enskilda möten med tjänstepersoner i Strängnäs kommun.” I och med detta beslut visar majoriteten att man inte respekterar vare sig yttrandefriheten eller förvaltningsrätten. Värt att notera är också att detta inte stod på dagordningen, utan var något som KSO tog ur luften efter ett hetsigt ordbyte med en av ledamöterna, alltså helt godtyckligt. ... 
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens gruppövning Denna gång började KF-mötet med en säkerhetsövning för alla ledamöter. Föredömlig genomgång av kommunens säkerhetschef. Vi övade konkret på olika scenarier. Nu vet alla hur de ska agera om något skulle hända i salen. Månadens omprövning – not Björn Karlsson (sd) ställde en fråga om inte kommunen kunde ompröva sitt beslut gällande att avsluta LOV, Lagen om Valfrihet i hemtjänsten. Anledningen var att många kommuninvånare och hemtjänstanställda kontaktat honom med en stor oro inför denna förändring. Björn
Debatt 26 oktober 2023 05:12 Strengnäs Tidning Välfärden, den gemensamt ägda, demokratiskt styrda, ofantliga, offentliga sektorn. Kanske det finaste våra förfäder givit oss. Tyvärr är det fler än jag som kommit till insikten att dagens politikerklass vanhedrat denna gåva. Våren 2020 gick jag ut årskurs nio på Mariefredskolan. Så jag upplevde haveriet. Ofta tog det en kvart för undervisningen att påbörjas. En av våra lärare närvarade aldrig, men trots utebliven undervisning fick sånär alla elever högsta betyg i ämnet. Stök, mobbning och skolkande var vardagsmat. Där utöver befann sig lärarna i öppet krig mot skolledningen. Hela lektionstimmar kunde gå åt
Snabbrapport KF i Strängnäs Sept 2023
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens frågor till förtroendevalda Denna gången var det två frågor som ställdes till de förtroendevalda. De ställdes av mig, Marie Ericsson Drotte (strp). Jag börjar känna mig lite ensam om att ställa frågor under denna punkten. Har inte någon av de andra ledamöterna i KF (54), frågor att ställa till ansvariga politiker i majoriteten? Detta är en utmärkt möjlighet tycker jag själv att få snabba svar på funderingar. ... 
För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun. Månadens allmänpolitiska debatt Fullmäktigemötet inleddes för första gången med en allmänpolitisk debatt om Strängnäs kommunkoncerns roll i att uppfylla kommunfullmäktiges uppsatta mål. Efter debatten var det frågestund för allmänheten. ...