Moderaterna och Socialdemokraterna sänker elevpengen!

Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 12 december 2016.

Skolorna i Strängnäs kommun rasar i flera nationella utvärderingar. Våra kommunala skolor föll från plats 174 till 266 i redovisningen från Sveriges kommuner och landsting.

Fyra av tio elever går ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Situationen är oacceptabel! Akuta insatser är nödvändiga för att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen. ... 

Varför ska kommunens hyresgäster betala för kulturdagen?

Visst är det glädjande att Strängnäsborna verkar få sin kulturdag trots allt. Men vi tycker inte att det är hyresgästerna i Strängnäs Bostads AB (SBAB) som ska betala för den.

SBAB går enligt ett beslut in och betalar 150 000 kronor för Strängnäs kulturdag 2017. Beslutet togs i första hand av majoriteten i SBAB:s presidium samt av bolagets vd. Senare har även kultur- och fritidsnämnden godkänt detta beslut.

Det vi i första hand finner märkligt med ärendets hantering sammanfattas i följande fem frågor: ... 

Vill (M) och (S) sälja ut Visholmen?

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning 2016-12-03

Frågan är berättigad då vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler om att så är fallet. Men först en tillbakablick:

Den med gott minne kommer ihåg att under förra mandatperioden startades ett detaljplanearbete för Visholmen. Stora workshops hölls där alla medborgare, stora som små, fick komma till tals. Fram utmejslades en vision om ett framtida Visholmen som ska bli allas vardagsrum, en plats för kultur och aktiviteter och fritt från privata bostäder. Alla synpunkter kokades ner i en detaljplan, som mycket riktigt visar på ett Visholmen där allmänheten kan njuta av kultur och fritid. Planen finns att läsa på kommunens hemsida. Så långt är allt väl. ...