Strängnäs ska vara en attraktiv kommun med goda möjligheter för företagande och innovation.

Vi vill:

  • införa ökad transparens i den kommunala förvaltningen, så att företagens kontakter med kommunen
  • underlättas och företagsärenden prioriteras högt.
  • värna butikerna och affärsverksamheterna i stadskärnan.
  • satsa på att utveckla turismen i kommunen.