Strängnäs ska vara en attraktiv kommun med goda möjligheter för företagande och innovation.

Vi vill:

  • införa ökad transparens i den kommunala förvaltningen, så att företagens kontakter med kommunen underlättas och företagsärenden prioriteras högt.
  • göra en kartläggning av kommunens avgifter till företag och se till att de är rimliga.
  • underlätta för lokala företag vid kommunala upphandlingar.
  • förenkla regelverk och hjälpa företagen i mesta möjliga mån.
  • värna butikerna och affärsverksamheterna i stadskärnorna.
  • satsa på att utveckla turismen i kommunen.