Strängnäspartiet föreslår ny verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i slutet av november la vår ledamot Håkan Bertilsson fram ett eget förslag till verksamhetsplan för nämnden under åren 2021-2023. Syftet är att skapa tydligare mål för nämndens verksamhet, för att på så sätt lyfta skolresultaten i Strängnäs kommun. Förslaget avslogs dock av majoriteten (M+S). Här är Håkans anförande samt förslaget i sin helhet.

Varför lämnar Strängnäspartiet en egen verksamhetsplan? Vi är alla oroliga och frågande inför de kommunala grundskolornas svaga eller dåliga resultat. Vad är det som är så svårt?

Håkan Bertilsson är vår representant i barn- och utbildningsnämnden.

Jag har här gått tillbaka till min erfarenhet inom skolans arbete och jag är inte ensam. Här sitter en skolkompetens utöver det vanliga. Skolledare, rektorer och lärare. Majoritetens laguppställning är avundsvärd vad gäller kunskap och kompetens. ...