Strängnäspartiet är ett lokalt parti som endast driver och arbetar med lokala frågor samt stödjer bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi tycker att traditionella partiideologier saknar relevans i kommunpolitiken. Det är viktigare att ha bra idéer och kunna fånga upp medborgarnas behov.

Vi ser en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast kommunal nivå, utan att vara toppstyrda från en riksorganisation. Vi bestämmer vår egen politik och utgår från medborgarnas behov och Strängnäs bästa. Därför vill vi vara med och utveckla Strängnäs kommun!

Vår övertygelse är att grunden för en riktigt bra kommun – som uppskattas av invånarna och attraherar inflyttning – är att skapa och värna stabila kärnverksamheter av hög kvalitet. Strängnäs kommun expanderande och det ställer krav på barnomsorg, skola, vård och omsorg, för att tillfredsställa nya och befintliga invånare.

Och inte minst, hela kommunen ska leva!