Thomas Timan

Ersättare, Kommunfullmäktige
Ersättare, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden