Thomas Timan

Ledamot, Kommunfullmäktige
Ersättare, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot, styrelsen, Strängnäspartiet

Ålder: Född i september 1966.

Bor: Vadstorp, Strängnäs.

Yrke: Ingenjör. Teknik produktägare på Atlas Copco.

Erfarenheter: 30 år som företagare inom transportbranschen. 15 år som utövare och instruktör av kampsporten Taekwondo.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Skola, vård, krishantering och att anpassa infrastrukturen i kommunen för framtiden.

Mitt motto: Make it work!

Kontakt: thomas.timan@strangnas.se