Interpellation KF 2022-12-12

Till Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M)

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, fastställande av 2023 års budget

Som helhet anser vi RAR som ett bra sätt att samordna resurser för att fler ska komma i arbete som idag står utanför arbetsmarknaden. Strängnäs kommun bidrar med cirka 500.000 SEK till RAR varje år.

Dock skulle vi vilja få svar på ett par frågor, vars svar vi inte kan hitta i dokumentationen.

Frågor:
Hur många personer ingår i projekten/programmen från Strängnäs kommun?
Hur är utfallet för dessa deltagare, hur många är fortfarande utanför arbetsmarknaden respektive har kommit in i arbete?

Vi vill gärna ha en historisk översikt på dessa båda frågor, under minst fem år.

Med vänliga hälsningar
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Strängnäspartiet

Information Pdf:8. Samordningsförbundet RAR i Sörmland, fastställande av 2023 års budget(1)