Tredje alternativ borde utretts om Thomasgymnasiet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti beslutade den sittande majoriteten i Strängnäs, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, att Thomasgymnasiet samt ytterligare skolverksamheter ska vara kvar på Campus (f.d. P 10) i ytterligare femton år. Beslutet stöddes av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, som resulterat i två alternativ: att vara kvar på nuvarande plats med omförhandlad hyra, eller att bygga ett nytt bildningscenter vid Finningerondellen. Majoriteten valde alltså det förra.

P10:s gamla kasernbyggnader är inte lämpliga som skollokaler.

Vi i Strängnäspartiet anser inte att något av alternativen är särskilt bra. Lokalerna på Campus är inte ändamålsenliga och det krävs omfattande ändringar och tillbyggnader för att de ska bli det. Förutom att stor yta tas upp av korridorer och annan ”dödyta”, är klassrummen för små, det saknas en ordentlig samlingslokal (typ aula), det finns inga grupparbetsrum med mera. Att förändra detta kommer att kosta pengar, om det alls låter sig göras. ...