E-demokrati (Elektronisk Demokrati) betyder folkomröstningar – över nätet. Väljare går helt enkelt in på en omröstningssajt, med sitt BankID, och röstar. Det är enkelt, snabbt och betydligt billigare än dagens kostsamma omröstningar.

E-demokrati kompletteras med ett system där de som inte har möjlighet att koppla upp sig mot nätet, ges möjlighet att rösta på traditionellt sätt.

Fördelar med e-demokrati:

  1. Invånarna äger sin röst 365 dagar om året. Det stärker demokratin. När vi röstar på traditionellt sätt – vart 4:e år – lämnar vi ifrån oss rösten till ett politiskt parti, vilket styr och ställer med den, utan att vi kan göra något, till nästa val.
  2. Folkomröstningar och e-demokrati gör att idéer och förslag ute i samhället snabbare kommer politiken till del. De gör även att politik och förvaltning lättare kan jämka ihop sina förslag med vad invånarna vill.
  3. Internationella erfarenheter säger oss att med e-demokrati blir den politiska utvecklingen lugnare. Mer ordning och reda. Bättre framförhållning. Och framförallt upplever människor att det finns en omedelbar nytta med engagemanget i lokal demokrati.

Formellt är folkomröstningar rådgivande i Sverige. Strikt kan de därför betraktas som namnlistor och opinionsyttringar. Många gånger säger politiska partier i alla fall att de kommer följa utslaget i folkomröstningar. Det sker dock inte alltid, speciellt i Strängnäs kommun.

Strängnäspartiet kommer att alltid följa resultatet från omröstningar och får vi tillräckligt med röster i kommunvalet 11 sep 2022. kommer lokaldemokratin få ett successivt uppsving i Strängnäs kommun – efter hur vi hinner att testa och bygga ut den.