Interpellation: Ställd till KSO Jacob Högfeldt (m)
KF 2023-11-20

Många byggen ska startas och planerar att startas av kommunen framöver. Det skulle behövas en prioritetsordning. Vi lever i osäkra tider och det skulle vara bra om majoriteten ville förklara vilket bygge de uppfattar är viktigast, vilket som kommer i andra hand, tredje hand o s v.

Fråga:
I vilken ordning prioriterar majoriteten byggena i kommunen?

Vänligen

Lars Larsson
Oppositionsråd
Partiledare
Strängnäspartiet