Budgetdebatt i ekonomiskt osäkra tider

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades och klubbades en preliminär budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelson.
Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelsson.

Som alla vet lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom överskottsmålet på två procent. Det gör vi fortfarande, i alla fall så länge det kan uppnås utan att kvaliteten i kärnverksamheterna blir lidande.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som ett positivt steg i att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även fortsatt att vi bör ser över möjligheten att avyttra ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ...