Strängnäs skolor behöver mer pengar

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 19 december 2019.

Om man bromsar i uppförsbacken kommer man inte upp. Då måste man gasa på.

När jag läser majoritetens budget fram till 2023 ser jag inget gaspådrag. Då säger min yrkeserfarenhet från skolan att majoriteten äventyrar hela skolprojektet 2023. Skolan i Strängnäs kommun behöver ett rejält gaspådrag för att lyfta vår position som sämst i landet till bäst i landet. ...