Strängnäspartiets styrelse som valdes vid årsmötet den 28 april 2022:

Ordförande: Lars Larsson
Sekreterare: Bosse Konrad
Kassör: Håkan Bertilsson
Ledamot: Andrea Mörner
Ledamot: Marie Ericsson Drotte


Fördelning av uppdrag för Strängnäspartiet under mandatperioden 2018 – 2022

Kommunfullmäktige
Niclas Samuelsson
Kristina Stimac (ers.)
Håkan Bertilsson (ers.)

Kommunstyrelsen: Niclas Samuelsson (ers.)
Barn- och utbildningsnämnden: Håkan Bertilsson
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Annika Skogsmo (ers.)
Kulturnämnden: Magnus Edvinsson (ers.)
Teknik- och fritidsnämnden: Monika Eriksson Bertilsson (2 v. ordf.)
Valberedningen: Niclas Samuelsson, Kristina Stimac (ers.)
Valnämnden: Kristina Stimac (ers.)
SFAB/SBAB: Monika Eriksson Bertilsson (2 v. ordf.)