Strängnäspartiets styrelse som valdes vid årsmötet den 28 april 2022:

Ordförande: Lars Larsson
Sekreterare: Bosse Konrad
Kassör: Håkan Bertilsson
Ledamot: Andrea Mörner
Ledamot: Marie Ericsson Drotte

Gruppledare: Marie Ericsson Drotte


Fördelning av uppdrag för Strängnäspartiet under mandatperioden 2022 – 2026

Oppositionsråd: Lars Larsson

Kommunstyrelsen: Lars Larsson (2:e vice ordf.)

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Lars Larsson
Bo Konrad
Marie Ericsson Drotte, gruppledare
Thomas Timan (ers.)
Thomas Drakengren (ers.)

Valberedningen: Marie Ericsson Drotte och Bo Konrad (ers.)
Socialnämnden: Marie Ericsson Drotte och Bo Konrad (ers.)
Barn- och utbildningsnämnden: Lars Österblom (ers.)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Thomas Timan (ers.)
Kulturnämnden: Hillary Nambwaya (ers.)
Teknik- och fritidsnämnden: Anders Thorslund (ers.)
Krisledningsnämnden: Lars Larsson (2:e vice ordf.)
SFAB/SBAB: Monika Eriksson Bertilsson (2 v. ordf.)
Arvodesberedningen: Thomas Drakengren

Kommunrevisionen: Håkan Bertilsson