MÖT OSS!

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER & WORKSHOPS

Kommande
(Endast politiker)
4 februari, kl. 13.00-16.00. Öppet seminarium om skolan ”Inspiration och Information”
Program:
Exemplet Täby kommun med Petter Norrthon (L), ordf. Barn- och grundskolenämnden, Täby kommun
Skolans resurser och resursfördelning med Håkan Bertilsson (STRP), ledamot kommunrevisionen.
Plats: Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs

Genomförda
9 juni, kl. 19.00 SER Seminarium om Medborgarinitiativ och lokal demokrati
Seminarieledare Bruno Kaufmann från Europeiska medborgarinitiativet.
Plats: Galleri Tassiriki, Kvarngatan 1 Strängnäs

UTBILDNINGAR (för medlemmar)

Genomförda
Politikerlära
30 november 2022 kl. 18.00, Kommunhuset. Lokal: Magistern
Anmälan krävs: svar senast 17 november till gruppledaren.

STYRELSEMÖTEN

Nästkommande styrelsemöte
Onsdag 14 juni 2023 kl. 18.30.
Lokal ej bokad.

ÅRSMÖTE

Preliminärt datum
Onsdagen 19 april 2023
Plats: Kommunhuset

GRUPPMÖTEN

Varje torsdag kväll innan Kommunfullmäktigemöte.
Tid: Kl. 18.00
Lokal: Hertig Karl, Kommunhuset, Strängnäs

Sammankallande: Marie Ericsson Drotte, gruppledare
OBS! Anmäl till gruppledaren om du kommer.
Motioner lämnas in två veckor innan gruppmöte till gruppledaren.

Alla medlemmar – hjärtligt välkomna!

Kommande gruppmöten 2023
Torsdag 19 jan (KF 23 jan)
Torsdag 9 feb (KF 13 feb)
Torsdag 23 mars (KF 27 mars)
Torsdag 20 april (KF 24 april)
Torsdag 25 maj (KF 29 maj)
Torsdag 15 juni (KF 19 juni)

Torsdag 24 aug (KF 28 aug)
Torsdag 21 sept (KF 25 sept)
Torsdag 19 okt  (KF 23 okt)
Torsdag 16 nov (KF 20 nov)
Torsdag 7 dec (KF 11 dec)

MEDLEMSMÖTEN 2023

Fredags AW på Brasserie Oskar Erikson kl. 16–18 en gång i månaden.

24 feb
24 mars
21 april
26 maj

Ingen anmälan krävs – det är bara att slinka in och ha trevligt!