MÖT OSS!

Följ Strängnäspartiet i sociala medier: Facebook och Instagram.

Läs våra Snabbrapporter från Kommunfullmäktige, varje månad, för att hålla dig uppdaterad om lokalpolitiken.

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER & WORKSHOPS

Genomförda 2023
Strängnäs i Metaversum

Tid: Torsdag 12 okt 2023, kl 18:00
Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset

Innehåll: Vad är Metaversum? Vilka värden finns det i vår digitala parallella värld? Hur agerar eller ska kommuner agera för att inte bli dränerade på digitala värden? ”Smarta kontrakt”, logistik och klimatpåverkan: Hur hänger det ihop?

Föreläsare: Mats Brodén, Metaverse Nordic Powerhouse, arbetar just nu bl a med logistikprojekt innefattande smarta digitala lösningar kopplat till shipping och hamnar. På senare tid har han fördjupat sig i hur så kallade blockkedjor kan användas för att fånga värden ingen visste fanns. Han har även erfarenhet och kunskap inom nanoteknik.

Mats engagemang handlar mycket om att sammanföra kompetenser som inte har naturliga plattformar för kunskapsutbyte och affärsutveckling.

Se här pdf från föreläsning: Metaversum Partiet – Digital Colonialism

Föreläsning om val och moral inom politiken

Tid: 17 aug, kl 18:30.
Plats: Nabbgatan 6, Strängnäs (HQ valrörelsen)
OSA: senast 16 aug till lars.larsson@strangnas.se

Möt spännande Mikael Trolin, samhällsdebattör och Stockholmspolitiker med intresse för mångfald och utanförskap. Han är även konferencier, musiker och stå-uppare och har en spännande bakgrund som prins av Nigeria.  Läs mer om honom här. Diskussion efteråt.

Seminarium om Kommunal ekonomi och organisation

15 april kl. 13-16.
Plats: Gyllenhjelm, kommunhuset Strängnäs.

Seminarium om Omsorgen och Hemtjänsten

4 mars 2023 kl.13-16
Program: Mattias Lundbäck, Skattenytta (Leif Östling – vad får vi för pengarna?) pratar bland annat om effektivitet och produktivitet i hemtjänsten.
Jan Rudengren, Liberalerna om SPF:s hemtjänstindex.

Öppet seminarium om skolan ”Inspiration och Information”

4 februari 2023, kl. 13.00-16.00.
Program: Exemplet Täby kommun med Petter Norrthon (L), ordf. Barn- och grundskolenämnden, Täby kommun
Skolans resurser och resursfördelning med Håkan Bertilsson (STRP), ledamot kommunrevisionen.
Plats: Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs

SER Seminarium om Medborgarinitiativ och lokal demokrati

9 juni 2022, kl. 19.00
Seminarieledare Bruno Kaufmann från Europeiska medborgarinitiativet.
Plats: Galleri Tassiriki, Kvarngatan 1 Strängnäs

UTBILDNINGAR (för medlemmar)

Genomförda
Politikerlära
30 november 2022 kl. 18.00, Kommunhuset. Lokal: Magistern
Anmälan krävs: svar senast 17 november till gruppledaren.

STYRELSEMÖTEN

Kommande styrelsemöte

ÅRSMÖTE

Kommande årsmöte

GRUPPMÖTEN 2024

Varje torsdag kväll innan Kommunfullmäktigemöte.
Tid: Kl. 18.00
Lokal: Hertig Karl, Kommunhuset, Strängnäs

Sammankallande: Marie Ericsson Drotte, gruppledare
OBS! Anmäl till gruppledaren om du kommer.
Motioner och interpellationer lämnas in 7 dagar innan gruppmöte till gruppledaren.

Alla medlemmar – hjärtligt välkomna!

Torsdag 22 FEB (KF 26 feb)
Torsdag 11 APRIL (KF 15 april)
Torsdag 16 MAJ (KF 20 maj)
Torsdag 13 JUNI (KF 17 juni)

Torsdag 29 AUG (KF 2 sept)
Torsdag 26 SEPT (KF 30 sept)
Torsdag 17 OKT (KF 21 okt)
Torsdag 14 NOV (KF 18 nov)
Torsdag 12 DEC (KF 16 dec)

MEDLEMSMÖTEN 2024

Tis 23 jan
Tis 19 mars
Tis 21 maj

Fredags-AW 2024

För alla politikintresserade på Brasserie Oskar Erikson kl. 17–19, en gång i månaden.

Fredag 26 januari
Fredag 23 februari
Fredag 29 mars
Fredag 26 april
Fredag 31 maj
Fredag 28 juni
Fredag 30 augusti
Fredag 27 september
Fredag 26 oktober
Fredag 29 november
Fredag 13 december

Ingen anmälan krävs – det är bara att slinka in och ha trevligt!