För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens rekord

Hela 53 ärenden avhandlades under månadens KF-möte. Enligt kommunsekreterare Erica Thorsén var det nog rekord i antal ärenden under ett möte.

Månadens interpellation (fråga till styrande)

Till det här mötet lämnade jag in min första interpellation. Men det ska bli många fler.

Den här rörde vad vi får ut av den cirka halva miljonen som Strängnäs Kommun lägger på Samordningsförbundet RAR i Sörmland (i korthet, att få arbetslösa i arbete).

Jag ville veta hur många som är med i programmet från Strängnäs kommun och vad resultatet har blivit under de senaste 5 åren?
Även om det är ett bra ändamål, så behöver vi veta att de pengar vi lägger kommer våra invånare till godo på ett bra sätt. Det är viktigt att våra skattepengar förvaltas väl och att vi kan se vilka resultat de ger, där de arbetar.

Jag ser med förväntan fram emot svar från Jacob Högfeldt (m), under nästa KF-möte.

Se hela interpellationen på vår sajt under menyn: vår politik/interpellationer. Där hittar du också mer info om ärendet.

Månadens mest debatterade ärende – Flerårsplanen 2023-2025

Majoritetens flerårsplan blev mycket omdebatterad med många talare från flera partier. Debatten pågick i nästan en hel timme.

Flerårsplanen beskriver inriktningen på kommunens verksamhet och ekonomi de närmaste kommande åren.

Se flerårsplanen här: 15. Flerårsplan för Strängnäs kommun 2023-2025

V, C, L, KD och SD hade skrivit egna förslag, som de lade fram i frågan. Dock hade inte vi i Strängnäspartiet något eget förslag. Istället för att lägga fram ett hastigt förlag tänker vi lägga fram ett förslag framöver som är grundligt genomarbetad med tydlig budget och konkreta och mätbara politiska mål.

I den befintliga Flerårsplanen kan man läsa det här om politiska prioriteringar:

  • Fler elever ska ha förbättrade kunskapsresultat i alla ämnen. Kommunkoncernen säkerställer resurser för fortsatt prioriterat arbete och satsningar för att möjliggöra goda kunskapsresultat.

  • Skapa ökade möjligheter och satsningar för socialt värdskap och tryggt omsorgsboende som ger kvalitetsförbättringar utifrån individens behov.

  • Kommunkoncernen arbetar med trygghetsskapande aktiviteter i hela kommunen genom samverkan mellan nämnder, kontor och bolag, tillsammans med föreningar och myndigheter utanför organisationen.

  • Kommunen säkerställer en hög och god beredskap för eventuella kommande kriser.

Vi i Strängnäspartiet motsade oss beslutet att anta Flerårsplanen med hänvisning till att vi inte ansåg att det fanns tydliga politiska prioriteringar eller målsättningar i denna föreslagna flerårsplan.

Det är mycket beskrivningar (se ovan), men var är målsättningarna som kommuninvånarna kan mäta resultatet mot. Och var finns de viktiga handlingsplanerna? Ord på ett papper betyder ingenting. Det är vad som görs och vad utfallet blir som räknas. Det bestämmer sedan om politikerna lyckats med sitt uppdrag eller ej.

Vi som inte sitter i den styrande majoriteten ser fram emot att de 29 punkter för en bättre skola som håller på och ska genomföras enligt ordförande i Barn- och utbildningsnämnden ger resultat i nästa års mätning av skolresultaten. Åtminstone att vi ser ett trendbrott i den nedåtgående kurvan, som pågått i åtta år nu.

Månadens smocka!

Vi i Strängnäspartiet fick ”såklart” kritik från majoriteten att vi inte tagit fram någon egen flerårsplan. Många smockor ven i luften. En kommentar som kom från majoriteten: ”Det var tur att ni inte fick 10.000 röster – vad hade ni gjort då?”

En hypotetisk fråga. Vårt svar är att vi inte vill lägga fram ett förslag som inte är genomarbetat, utan istället ta den tid som behövs för att skapa en tydlig, genomtänkt och målsatt flerårsplan.

Månadens klokhet

Wailith Edstein (s) kommenterade flerårsplanen med:

Det är viktigt att omfördela resurserna till där de behövs, där behoven är som störst.

Månadens hetaste ärende – politikerarvoden

Majoriteten (de styrande partierna (m) och (s)) vill att politikerna i kommunen ska få höjda arvoden. Alla i oppositionen motsatte sig detta, men på lite olika sätt.Vi i Strängnäspartiet motsatte oss det också och föreslog att arvodena skulle ligga kvar på samma nivå som de gör idag, alltså oförändrade.

När det är så dåliga tider, som det är nu, borde majoriteten tänka till. Vad är det som gör att man känner behov av att kommunstyrelsens ordförande ska få höjt arvode från 100 % till 110 % av ett riksdagsmannaarvode på 71.500 kr (ett arvode som också indexeras upp varje år)? Alltså från 71.500 kr till 78.650 kr/månaden. Det sticker väldigt i ögonen på normalinkomsttagaren, som betalar sin skatt varje månad.

Man funderar också på, borde inte toppolitikernas löner vara kopplade till resultat, som för vilken vd som helst i näringslivet med hög lön?

Dock bör tilläggas att många politiker är rena fritidspolitiker, som inte får något arvode alls för sitt politiska arbete.

Månadens nytillsättningar

Många nya förtroendevalda valdes under detta KF-möte till alla nämnder med mera.

Vår egen partiledare Lars Larsson (strp) valdes till oppositionsråd efter sluten omröstning. Han vann med 14 röster mot SD-kandidaten Björn Karlsson med 11 röster.

Vi i Strängnäspartiet ser fram emot ett aktivt och konstruktivt arbete de kommande åren med övriga oppositionspartier för Strängnäs bästa.

Månadens nya i talarstolen

Ali Nasra (s) och Thomas Drakengren (strp) premiärtalade i talarstolen på detta möte. Vi önskar dem lycka till med deras framtida talande och debatterande.

Strängnäspartiet-nytt

Thomas Drakengren ersatte Bosse Konrad under månadens möte.

Sist, men inte minst, ett stort grattis till vår egen Lars! Nu ligger det ett stort, viktigt och ansvarsfullt politiskt arbete framför oss!

 

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs december 2022