Strängnäspartiet är ett lokalt parti i Strängnäs kommun. Vi ställer endast upp i kommunvalet. Vi brukar beskriva oss som varken höger eller vänster, utan istället driver vi sakfrågor som vi tror på. Nu till exempel: skolan, omsorgen och en större öppenhet i kommunhuset.

Vi står för moderna humanistiska värderingar och på frågan om vi har ett idéprogram blir vanligen svaret: FN-stadgan om mänskliga fri- och rättigheter.

Vår historia
Strängnäspartiet grundades 1991 och hamnade direkt i den politiska ledningen för Strängnäs kommun. Mandatperioden 1991-1994 (8 mandat) valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att samarbeta med oss. Kommunstyrelsens ordförande var Strängnäspartiets Ulf Lindelöw.

Inför mandatperioden 1994-1998 (10 mandat) valde Socialdemokraterna att avbryta samarbetet med Strängnäspartiet. De frågor som var våra viktigaste och som belystes i kommunens strategiska plan, tog man avstånd ifrån. Istället fick våra frågor acceptans av de tre borgerliga partierna: Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Tillsammans bildade vi en politisk majoritet med Anna Zachrisson som kommunstyrelsens ordförande och Ulf Lindelöw som kommunfullmäktiges ordförande.

När valet 1998 närmade sig beslöt Strängnäspartiet att infria ytterligare ett av sina vallöften – att inte ställa upp i kommande val. (”Det behövs ju bara två mandatperioder att få Strängnäs kommun på rätt kurs.”) Detta visade sig vara en felbedömning. Den stora politiska oredan bröt snart ut och dåvarande kommunalrådet Kia Hjelte (M) tvingades avgå. Vi beslöt då att återstarta Strängnäspartiet och ställa upp i valet 2002.

Det visade sig dock svårt att komma igen och vi fick bara en plats i kommunfullmäktige, som Erik Berg innehade. Strängnäspartiet var under mandatperioden 2002-2006 i opposition.

Vid valet 2006 ökade Strängnäspartiet med ytterligare ett mandat till två. Dessa innehades av Erik Berg och Margit Urtegård. Under nära två år var Strängnäspartiet en del av den styrande alliansen i Strängnäs. Sommaren 2008 bröts dock alliansen sönder och Folkpartiet och Centerpartiet gick samman med Socialdemokraterna och bildade en ny majoritet. Även nu tvingades ett moderat kommunalråd, Ann Landerholm, att avgå.

Under perioden 2006-2008 då Strängnäspartiet var en del av den styrande alliansen var Margit Urtegård ordförande i teknik- och fritidsnämnden och Erik Berg ordförande i demokratiberedningen.

De senaste mandatperioderna har vi varit i opposition, som vi bedrivit med kraft och i gott samarbete med den samlade oppositionen. Genom valteknisk samverkan med andra partier har vi representation i nästan alla nämnder och styrelser.