Motion: Strängnäs Kommunfullmäktige 20 november 2023

Det finns gott om studier som visar på att mobilen tar tid, fokus och energi från skolarbetet.

Åkerskolan är ett exempel på en skola där mobilfri skoldag redan genomförts utan problem. Vårdnadshavare kan fortfarande kontakta sina barn via skolan och vice versa. Implementeringen har inte heller varit några problem. Eleverna lämnar in mobilerna innan första lektionen och får tillbaka dem efter sista lektionen.

I till exempel Hjo kommun har man infört mobilfri skoldag i samtliga kommunala grundskolor och det med positiva resultat vad gäller studiero och elevkultur. Vi ser ingen anledning till varför inte Strängnäs kommun skulle kunna införa ett liknande system.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Strängnäspartiet att:                                                                                                

Alla kommunens kommunala grundskolor ska vara mobilfria under skoltid.

Vänligen

Lars Larsson
Oppositionsråd
Partiledare
Ledamot KF
Strängnäspartiet

Interpellationen är skriven av Viktor Elgholm, ersättare i BUN för Strängnäspartiet.