Lyssna på kritiken för att ge barnen bättre skola

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021.

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel.

Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister.

Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och de lagar som ska följas. När det inte överensstämmer, så är det deras skyldighet att påpeka det. Det finns en kommunallag som styr detta. ...