Motion: Strängnäs Kommunfullmäktige 20 november 2023

Strängnäspartiet vill göra det enklare för kommuninvånare att ansöka om olika typer av bygglov. Med AI som sköter bygglov blir processen rättssäker, snabbare och med likvärdiga utfall.

Ett exempel på ett sådant utförande är att t ex installera en eldstad inomhus med hjälp av e-tjänst. Med dagens situation med höga uppvärmningskostnader till följd av en energikris tittar många husägare på kompletterande möjligheter att värma upp sitt boende.

I stället för att ansöka om bygglov på traditionellt sätt med handläggningstider, kan ett ärende med en automatiserad process avgöras på några minuter.

Fördelar med ett automatiserat beslutssystem:

  • Sparar tid för handläggarna, som istället kan ägna sig åt mer komplexa uppgifter.
  • En rättssäker och likvärdig process i alla ansökningar där ansökande endast behöver mata in de uppgifter och dokument som krävs.
  • Nöjdare invånare som får ett svar direkt.

Vad innebär denna motion:

Att Strängnäs kommun bidrar till att förenkla bygglov med hjälp av automatiserade beslutsprocesser för kommuninvånarna.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Strängnäspartiet att:                                                                                                

Strängnäs kommun inför förenklat bygglov med hjälp av AI.

 

Thomas Timan
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Strängnäspartiet